Skjutprov


Samtliga skjutprov ordnas på försvarsmakten älgskyttebana i Obbnäs:


Visa rutten till älgskyttebanan ...

OBS! Begränsat antal deltagare för att minimera smittorisk. Max 8 personer. Delta inte i provet om; Du har varit utomlands under senaste 2 veckorna eller om du har symptom av sjukdom. På banan följs allmänna föreskrifter om säkerhetsavstånd.

Eftersom banan är belägen på försvarsmaktens område så ställs följande krav på deltagarna:

  • Tillfället är öppet endast för finska medborgare.
  • Till tillfällena måste man anmäla sig i förväg genom att fylla i uppgifterna på denna sida.

Anmälningstiden till provtillfällena går ut kl. 12:00 vardagen innan provtillfället (dvs om provet hålls en måndag, så måste man ha anmält sig senast fredagen kl. 12:00)

Till provtillfället bör man ha med sig följande handlingar:

  • Identitetsbevis
  • Jaktkort samt intyg över att jaktkortet har betalats.
  • Vapentillstånd eller parallelltillstånd till vapnet som används vid prov tillfället.

Direktiv om skjutproven:

http://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/skjutprov/Kommande skjutprov
Inga skjutprov för tillfället ...