Kyrkslätt Jaktvårdsförening


Aktuellt


Årsmöte
Kyrkslätt jaktvårdsföreningens årsmöte hålls 27.2.2024 kl.18:00 på Kyrkslätts Servicecentral, Rågränden 3, 02400 Kyrkslätt. Granskning av jaktkort och fullmakter börjar en halv timme före mötet. Betalt jaktkort berättigar till rösträtt.

Föreningen ordnar en smårovdjurstävling bland föreningens medlemmar. Vinsterna lottas ut på årsmötet. Anmälningar till tävlingen görs via föreningens hemsida: Anmälning till smårovdjurstävlingen

Alternativt kan man ge sin anmälan på årsmötet åt verksamhetsledaren. Anmälan bör innehålla jägarens namn och kontaktuppgifter samt antalet fällda rävar, minkar och mårdhundar i Kyrkslätt under perioden 27.2.2023- 27.2.2024.
Hjortdjursolyckor i Kyrkslätt

Kontaktuppgifter
Kyrkslätt Jaktvårdsförening
C/o Peter Wollsten
Överbyvägen 404
02400 Kyrkslätt

Verksamhetsledare Peter Wollsten
Tel. 044 723 3352

Vill du få e-post från jaktvårdsföreningen?