Kontaktuppgifter


Adress
Kyrkslätt Jaktvårdsförening - Kirkkonummen Riistanhoitoyhdistys
C/o Peter Wollsten
Överbyvägen 404
02400 Kyrkslätt

Verksamhetsledare
Peter Wollsten0447233352peter.wollstenkyrkslattjvf.fi

Ordförande
Niklas Christensen0409005108niklas.christensenkyrkslattjvf.fi

Vice-ordförande
kyrkslattjvf.fi

Styrelse
Fredrik Ljungqvist0407226052fredrik.ljungqvistkyrkslattjvf.fi
Hans Holopainen0400617726hans.holopainenkyrkslattjvf.fi
Juha Andronoff0405813831juha.andronoffkyrkslattjvf.fi
Karl-Henrik Sohkanen0400489650karl-henrik.sohkanenkyrkslattjvf.fi
Mats Wikner0408240447mats.wiknerkyrkslattjvf.fi
Monica Tallberg0400544677monica.e.tallbergkyrkslattjvf.fi
Staffan Åberg0405485478staffan.abergkyrkslattjvf.fi
Stefan Moring0407394618stefan.moringkyrkslattjvf.fi
© 2024 Benjam Kukko / Teuvo Rintala